Dette er haveforeningen Virkelyst Kalundborgs hjemmeside.

Hyacintvej, koloniens hovedgade.

Advarsel:

Det ville være glædeligt hvis vi alle kunne have vores ting i fred, der er desværre blevet stjålet gasflasker i nr. 67 og 68 samt andre ting i nogle haver, så i må gerne holde øje med andres haver i foreningen, jeg hører gerne fra jer hvis i ser noget.

Hilsen Formanden

 

 

 

Tak til alle dem som var med til Sankt Hans festen, vi var tilmeldt 50 voksne + 9 børn, samt det gode humør i alle havde med til festen

Ole Glan taltet ved bålet og gav nogle vitser ved bordet under maden, Ole spillede Gitar til sangen ved bålet, samt den kolonihavesang vi sang i klubhuset. 

hilsen festudvalget.

 

 

Kolonihaven: Lejere i H/F Virkelyst skal huske at pasning af haveloddet gælder fra 01 - 01 - 2017 til 31 - 12 - 2017, regnskabsåret er 01 - 04 - 2017 til 30 - 03 - 2018.

Det vil sige: ordne ved hæk - midt af vej - græsslåning hele året hvis det er tiltrængt, det kan ikke være rigtigt at bestyrelsen skal skrive til de samme havelejere hvert år, husk at der er ingen der har tvunget dig til at leje en have.

 

 

Brandforsikring:  på havehus / udhus :  Kopi af police og kopi af indbetalt brandforsikring på haveloddet skal afleveres hos formanden eller lægges i postkassen i have nr. 53 i maj / Juni måned 2017 og herefter hvert år ifølge VEDTÆGTERNE.

 

Næste Bestyrelsesmøde: Torsdag d. 10 - 08 - 2017 Kl. 16.00 i Klubhuset 

 

Støbegrus må hentes og lægges ved hækken langs med vejene i H/F.

Vejstabil er til vejene.

Ærtesten er til p plads og hullerne i vejene.

Muldjord er til ledige haver i H/F.

Ps. Matrialerne må ikke bruges i haverne i H/F. 

 

Næste arbejdsdag: Lørdag d. 10 - 06 fra Kl. 09.00 - 12.00

 

 Indtrådt i Bestyrelsen er Søren Mortensen Have 78 samt Lone Øland Have 58, ny valgt vurderingsmand er Charly Have 85, velkommen til jer.

Hilsen Formanden.

Leje kontrakt 

Der har været en del forespørglser, omkring foreningens kontrakt med kommunen. De er ikke kommet med et nyt udspil, så indtil et sådan forelægger, er det den gamle kontrakt + vedtægter der er gældende.

ps. der vil blive tilrettelagt nye vedtægter i H/F når den nye lejekontrakt er klar fra Kalundborg Kommune. 

Hilsen Formanden.